Beyin

Beyin

by Hasan Yasin Türkyılmaz Temmuz 18, 2009

Beyin vücuttaki nöronların %90’ından fazlaasını içerir. Fizliksel olarak beyin üç farklı alandan oluşur: arka beyin, orta beyin ve ön beyin. Bu alanların işlevleri genellikle örtüşür.

Arka beyin, en ilkel omurgalılarda bile bulunur. Beyincik, pons ve medulladan oluşur. Medulla omuriliğe en yakın olan dar bir yapıdır. Vücudun sol tarafından gelen sinirlerin pek çoğunun beynin sağ tarafına geçtiği ya da tersinin olduğu noktadır. Medula nefes alıp verme, kalp atışı ve kan basıncı gibi işlevleri kontrol eder. Pons medullanın hemen üstünde yer alır ve beynin üst kısmını beyinciğer bağlar. Ponsta üretilen kimyasal maddeler uyku uyanıklık döngüsünü sürdürmemise yardım eder. Beyincik iki yarımküreye ayrılmıştır ve özellikle denge ile ilgili belirli refleksleri kontrol eder. Bedenin hareketlerini düzenler.

Orta beyin, arka beyin ve ön beyin arasında yer alır ve işitme ve görme için önemlidir.

Ön beyin, beyin sapı tarafından desteklenir ve kafatasına uymak için bir parça kıvrılarak beyin sapı üserinde tomurcuklanmıştır. Talamus, hipotalamus ve beyin kabuğunu içerir. Talamus koku dışındaki diğer duyuların alıcı hücrelerinden gelen mesajları geçirir ya da iletir. Hipotalamus güdülenme ve durguları yönetir ve stres durumunda sinir sisteminin tepkilerinin düzenlenmesinde rol alır.

Talamus ve hipotalamusun üzerinde yer alan beyin yarımküreleri, kafatası içindeki boşluğun çoğunluğunu doldururlar. Beyin yarımkürelerinin en dış örtüsü beyin kabuğu olarak bilinir. Beyin yarımküreleri pek çok kişinin beyin dendiğinde düşündüğü şeydir. Beynin en son evrimleşen bölümüdür ve pek çok karmaşık davranışı düzenler. Her beyin yarımküresi, beynin yüzeyindeki derin yarıklar ile şekillenen 4 loba bölünmüştür. Başın arkasında yer alan oksipital lob, görsel bilgiyi alır ve işler. Aşağı yukarı şakakların arkasında yer alan temporal lop koku duyumu için önemlidir; ayrıca, yüzleri tanıma gibi karmaşık görsel görevleri yrine getirmek için bize yardıme tmede rol oynar. Parietal lob, temporal ve oksipital lobun üzerinde bulunur. Tüm vücuttan duyusal bilgi alır ve mekansal yetneklerde de rol oynadığı görülmektedir. Dili anlama yeteneği parietal ve temporal lobdaki iki alanda yoğunlaşmıştır. Frontal lob, amaca yönelik davranışlarda olduğu gibi istemli hareketler ve dikkatten sorumlu beyin kabuğu bölümüdür. Duygusal mizaç ile de bağlantılıdır.

Bu dört lob fiziksel ve işlevsel olarak farklıdır. Her lob belirli motor ya da duyusal işlevler için alanları olduğu kadar çağrışım alanlarını da içerir. Çağrışım alanları her çeşit bilgiyi işlemede özgür olan alanlardır ve beyin kabuğunun çoğunluğunu oluştururlar. Ayruca, pek çok beyin alanının eşgüdümünü gerektiren davranışların ortaya çıkmasını sağlar.

Hasan Yasin Türkyılmaz

Dijital stratejist, growth hacker, pazarlama ve reklam danışmanı, eğitmen, konuşmacı, yazar, kurucu ve yönetici -> @g4asw @hyturkyilmaz @funnelmate @growtholia @hereherethings @justnotcasual

Related Articles

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d blogcu bunu beğendi: