Top

bilgi Tag

Disk’e bağlı Dev-Maden Sendikası ile yapılan, Toplumsal Hareketler dersi için 2011 Bahar finali için yapılmış bir çalışma. Hasan Yasin Türkyılmaz, Erkan Nane…

Kaynakça ve belgenin tamamını indirmek için;HYTurkyilmaz_ErkanNane_Dev_Maden_Sen_calismasi ‘na tıklayınız…


Sendikanın Bilgileri ve Tanımları

Sendika DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) ve ICEM (Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşler Sendikaları Federasyonu) üyesidir. Ankara’daki Genel Merkezi dışında Tavşanlı/Kütahya’da bir şubesi; Gökçesu/Mengen/Bolu, İzmir, Espiye/Giresun ve Koyulhisar/Sıvas’ta dört temsilciliği ve Lice/Diyarbakır’da bir irtibat bürosu bulunmaktadır. (dev-maden-sen, 2011)

Yönetim

DİSK DEV.MADEN-SEN’in yönetimi bir genel başkan, genel başkan vekili, sekreter ile 7 üyeden oluşmakta.(dev-maden-sen, 2011)

Amaç

İşçilerin sendikaya katılımı, mücadele etmeleri, maden ocaklarının sahiplerine karşı dayanışma, sendikal hak ihlallerine karşı direniş, işçilerin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, çalışma koşulları ve madenciliğe dair çalışmalar, özel sektöre karşı kendilerini koruma, örgütlenme ve sorunları ile mücadele gibi amaçları bulunmaktadır. Ek olarak; demokratik bir yapılanma, çapa ve mücadele içindeler. Demokrasi içinde mutlu bireyler oluşturma çabasındalar. Örgütlü toplum, demokratik baskı gücü ile mümkündür demekteler.(dev-maden-sen, 2011)

Genel olarak ise; işçi sağlığı, iş kazaları, iş yasaları, çevre ve madencilik, ekonomi içerikli yaygın eğitimler ile tüm maden işçilerine üyeleri olmasa bile eğitim vermekteler. Böylece bilgili ve bilinçli üyenin olmasını sağlamayı hedefliyorlar.

Etkinlikleri

Sendika 1980’e kadar 25 bin üyeye sahip olmuş ve sendikacılık faaliyetleri darbe ile engellenmiş ve ara verilmiş. 1992’de tekrar açılmış 2,5 milyon üyeye ulaşmış yalnız günümüzde 850bin üyeye sahiplermiş.

Toplumu ve üyeleri ilgilendiren; gündem, politika, eğitim ve faaliyetler ile ilgileniyorlarmış. Bu sayede bilinçlendirme sağlanıyormuş.

Sendika içinde; kutlamalar(Dünya Kadınlar Günü gibi), haksızlıklara karşı mitingler, kurultaylar, bölge toplantıları düzenlenmekteymiş. Kurultaylarda, bölge toplantılarında bir salon kullanılıyormuş. Aynı mecliste olduğu gibi; yönetim kurulu başta, yönetim kurulunun önünde kürsü, kürsünün karşısında da seslenilecek üyeler oluyormuş. Dev-maden-sen.org adlı siteleri üzerinden duyurular ile bilgilendirme yapıyorlarmış.Yurtiçi ve yurtdışındaki maden işçileri ile birlikteliğin sağlanması ile çalışmaktalarmış. Yoksulluk, kadın ve işsizlik üzerine çalışmalar ve araştırmalarda bulunmuşlar, raporlar sunmuşlar. (Akt. Kızılırmak, 2011)

Gözlem

Hacking Interface başlıklı kitabın sloganı "Bilişimin Yeraltı Dünyasından. Merak Etmiyor musun?". Elimdeki 2. baskısı. Tasarım ve kalitesi KodLab Yayınları'ndan. Fiyatı 25 TL gözüküyor ama aşağıdaki linkten aldığınızda daha ucuz. Kitap 258 sayfa ve Bir Hacker'ın(x-Master) gözüyle, saldırı senaryoları, sistem açıkları ve korunma yöntemleri anlatılmakta. Yazar Hamza...

Foucault, insan varlığını dil gibi çalışan bilgi biçimlerine -söylemlere- bağımlı olarak gören bir post-yapısalcıdır. Diller/söylemler bizim için gerçeğin tanımını yaparlar. Düşünebilmek için bu tanımları kullanmaya mecburuz.  Dünyayla ilgili sahip olduğumuz bilgi bize yaşamımızı sürdürdüğümüz yerlerde ve zamanlarda karşımıza çıkan diller ve söylemler tarafından sağlanır. Bundan dolayı kim olduğumuz, doğru olarak neyi bildiğimiz ve ne düşündüğümüz
düzensiz bir biçimde kurulur. Şöyle ki, bilgi ve düşüncelerimiz -kimliklerimiz- kontrolümüz dışında yer alan gerçeklik tanımlarıyla biçimlerıdirilir. Post- yapısalcılık terminolojisinde, biz söylemlerle kuruluruz .
Foucault, tarihi, söylemlerin yükselişi ve düşüşü olarak tarif etmiştir. Sosyal değişim bilginin yürürlükte olan biçimlerindeki değişimlerle alakalıdır. Tarihçinin işi bu değişimlerin taslağını çıkarmak ve sebeplerini saptamaktır. Rasyonalistlere zıt olarak Foucault bu süreçte hiçbir ilerleme unsuru görmedi. Realitenin tek bir yolla bilinmesinde
yaşanan değişim, hakikat için bir zafer değil basit şekilde politikanın -iktidarın varlığının- sonucudur. Foucault, Kuhn’un bilimsel bilgiyle ilgili görüşüne benzer relativist bir bilgi görüşüne sahipti. Kuhn’a (1970) göre bilimsel bilgi belirli paradigmalara bağlıydı; fakat Foucault için tarih içinde farklı kültür ve zamanlardaki insan bilgisi söylemlere
bağlıydı. Her ikisine göre de bilgi üretimi politik bir süreçti -iktidarın kullanımının bir ürünüydü. Güç sorunu Foucault’cu düşüncenin merkezindedir.

• İktidar özneler (insanlar) üzerine söylemlerle uygulanır, çünkü biraz düşünebilmek için -‘var olmak’ için- bir söylem tarafından sağlanan terimlerle düşünmek zorundadırlar, insanlar söylemin iktidarına tabidir.