Top

grup Tag

Not: Bu içerik ve içerikler dizisi, Css’in doğru kaynaklardan öğrenilmesi ve Türkçe kaynak sıkınıtısının giderilmesi adına w3schools’tan çevirilmiştir. Online yani çevrimiçi editör de w3schools’a aittir. Herhangi bir sorunuz için aşağıya yazabilirsiniz! Grup Seçiciler Stil dosyasında aynı stile sahip elementler mevcut olabilir. h1 { color:green; } h2 { color:green; } p { color:green; } Kodu kısaltmak için,seçicileri gruplayabilirsiniz. Herbir seçiciyi virgül ile...

Sorun çözme durumunda gruplara, tek tek kişilerden daha dikkatli ve sorumlu davranacakları beklentisiyle daha fazla güvenilir. Riske kayma ve daha genel bir olgu olan uçlara kayma konusundaki araştırmalar, grupta karar almanın gerçekte üyeleri risk almaya ya da dikkatli olmaya yönelterek aşırı çözümler ortaya koyduklarını göstermektedir. Grubun etkililiği, görevin doğası, grubun kaynakları, üyelerin nasıl bir etkileşimde bulunduğu gibi faktörlere bağlıdır. Grup sargınlığı, grup değerlerine uyarak yapay bir uzlaşmanın sağlanmasına ve kendini aldatma ile nitelenen bir düşünce örüntüsü olan grupdüşünmeye yol açabilir.
Büyük insan kuramına göre, liderlik kişiyi başkalarına önderlik etmeye yetkili kılan kişisel özelliklerin bir işlevidir. Bir diğer kuram da liderliği doğru zamanda doğru yerde olmaya bağlar. Etkileşimsel görüşe göre ise liderin ve