Top

makale Tag

Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği ortaya koymak, bir tezi kanıtlamak veya bir düşünceyi savunmak amacıyla kaleme alınan ve temel öğesi fikir olan yazılara makale denmekte.

Makalede temel unsur düşünce, fikirdir. Yazar, herhangi bir konudaki görüşlerini, belli kanıtlar, belgeler, inandırıcı veriler kullanarak anlatmaya çalışır, böylece okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçlar.

Makalenin amacı; açıklama, eleştiri, tanıtım, bilgilendirme de olabilir. Ama genellikle eleştirel bir tutum ön plandadır. Makaleler, yazıldıktan sonra bir araya getirilerek makale kitapları şeklinde yayımlanabilir.

Makalede açık, anlaşılır, ciddi bir dil kullanılır. Makaleler öğretici yazılardır. Bu nedenle yazar tarafsız, tutarlı, bilimsel bir üslup kullanır.

Diye; Pi- Analitik yayınları, Konu anlatımlı Öss Edebiyat kitabının 35.sayfasında yazmakta. Ama bir bilim adamı yolunda ilerleyen sosyoloji öğrencisi olarak, bu(makale yazmak) karşıma sert bir şekilde çıktı ve de hala çıkmakta. Çünkü her zaman teori ile pratik uyuşmayabilir.

Teori ile pratik uyuşmaz diyorum. Çünkü tanımda diyor ki yalın dil kullanılırmış da tarafsız olurmuş da falan da filan da… Ama Birikim gibi bir dergideki makaleyi okuyunca apışıp kalırsınız. Bu adam Kürt olduğu halde, kendisi bir