Top

özet Tag

hasanyasinturkyilmaz

Bürokrasi ve Otorite

Weber'i tanımlamalarla/tanımlamalarıyla başlayan bu çalışma Weber'in Sosyoloji Notları adlı kitabının son sayfalarının çevirisi aslında. Bu kitapta analizlerinde elde ettiği geleneksel, karizmatik ve yasal otorite (s.40) kavramlarını derinlemesine inceleyerek açıklamalarda bulunuyor. Modern toplumda bürokrasinin yerine ve önemine değinmiştir. "Kurallarla dışarıya kapalı ya da sınırlanmış bir...