Gruplarda Karar Verme

Gruplarda Karar Verme

by Hasan Yasin Türkyılmaz Temmuz 17, 2009

Sorun çözme durumunda gruplara, tek tek kişilerden daha dikkatli ve sorumlu davranacakları beklentisiyle daha fazla güvenilir. Riske kayma ve daha genel bir olgu olan uçlara kayma konusundaki araştırmalar, grupta karar almanın gerçekte üyeleri risk almaya ya da dikkatli olmaya yönelterek aşırı çözümler ortaya koyduklarını göstermektedir. Grubun etkililiği, görevin doğası, grubun kaynakları, üyelerin nasıl bir etkileşimde bulunduğu gibi faktörlere bağlıdır. Grup sargınlığı, grup değerlerine uyarak yapay bir uzlaşmanın sağlanmasına ve kendini aldatma ile nitelenen bir düşünce örüntüsü olan grupdüşünmeye yol açabilir.
Büyük insan kuramına göre, liderlik kişiyi başkalarına önderlik etmeye yetkili kılan kişisel özelliklerin bir işlevidir. Bir diğer kuram da liderliği doğru zamanda doğru yerde olmaya bağlar. Etkileşimsel görüşe göre ise liderin ve grubun özellikleri ile ortamın belirli yönleri arasındaki etkileşim, ne tür bir liderin öne çıkacağını belirler. Fred Fieldler birbirine zıt iki liderlik tarzına(görev yönelimli ve ilişki yönelimli) odaklaşmıştır. Her birinin etkililiği görevin yapısına, liderle grup üyeleri arasındaki ilişkiye ve liderin grup üzerindeki gücüne bağlıdır.
————
Kaynak, G. Morris, Understanding Psychology

Hasan Yasin Türkyılmaz

Dijital stratejist, growth hacker, pazarlama ve reklam danışmanı, eğitmen, konuşmacı, yazar, kurucu ve yönetici -> @g4asw @hyturkyilmaz @funnelmate @growtholia @hereherethings @justnotcasual

Related Articles

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d blogcu bunu beğendi: