Evren ve Örnekleme nedir?

Evren : Araştırma bulgularının genellenebileceği herhangi bir bütün. (Örneğin, bir ton kömür, bir nehir gibi bir fabrika,bir okul,bir hastane, bir bölge, bir ülke, bir mahalle, bir köy veya bir kent) Örnekleme : Bir bütünün kendi içinden bir parçası ile temsil edilmesidir. (Örneğin 500 kişilik bir fabrikadan 50 kişi)(alıntı)