Max Weber, Bürokrasi ve Otorite

Max Weber, Bürokrasi ve Otorite

by Hasan Yasin Türkyılmaz Haziran 11, 2009
hasanyasinturkyilmaz

Bürokrasi ve Otorite

Weber’i tanımlamalarla/tanımlamalarıyla başlayan bu çalışma Weber’in Sosyoloji Notları adlı kitabının son sayfalarının çevirisi aslında. Bu kitapta analizlerinde elde ettiği geleneksel, karizmatik ve yasal otorite (s.40) kavramlarını derinlemesine inceleyerek açıklamalarda bulunuyor. Modern toplumda bürokrasinin yerine ve önemine değinmiştir.

“Kurallarla dışarıya kapalı ya da sınırlanmış bir sosyal ilişki düzenine, özeliikle bunu sağlamak üzere bir yönetici veya ‘lider’ ve genellikle bir idari memurlar grubunun yetkili kılındığı sisteme ‘kuruluş’ denir.Bu memurlar aynı zamanda otoritenin temsilcileridir.” … diyerek kuruluşun tnaımını yapmakta ve türlerini anlatarak devam etmekte.(s.21)

“Örgüt, sürekli bir amaca dönük belli bir eylem sistemidir…” (s.27) diye de örgüt ve türlerine bir başlangıç yapmıştır.

En önemli tanımı olarak düşündüğümse “‘Güç’, bir sosyal ilişki içinde, bir aktörün hangi temele dayanırsa dayansın, direnmeyle karşılaşsa bile istediğini yapabilme konumunda olma ihtimalini ifade eder.” ‘dir.(s.28) Bunlar birinci bölüme ait  bilgilerden minik alıntılardı. Şimdiyse ikinci bölüme geçip otoriteye ve egemenliğe nasıl değindiğine bakalım.

“‘Egemenlik’ kavramı, belli bir kaynaktan çıkan belli özel(ya da bütün) emirlere, belli bir grup bireyin uyma ihtimali olarak tanımlanmıştır.” ve “Ama çok sayıda insan üzerinde kurulacak her egemenlik genel politikayı ve özel emirleri yerine getireceklerine güvenilen belli bir grup insanın varlığını gerektirir.”(s.35) Meşru otorite kavramına değinimiyle de

” 1.Rasyonel temeller: Normatif kuraların meşruluğu ve bu yasalara göre egemenlik konumuna getirilenlerin, emir verme hakkı olduğu inancına dayalıdır.(yasal otorite)

2.Gelenksel temeller: Çok eski zamanlardan beri süregelen geleneklerin kutsallığına ve bu gelenklere göre gücü kullananların meşruluğuna olan yerleşik inanca dayalıdır.(gelenksel otorite)

3.Karizmatik temeller: Bir bireyin istisna kutsallığına, kahramanlığına, örnek özelliklerine ya da onun tarafından açıklanan veya emredilen normatif kalıpların ya da emrin kutsallığına olan bağlılığa dayalıdır.(karizmatik otorite)”

devam ettikten sonrasında kitapta hep bu kavramlar üzerinde durulmuş ve açıklanmaya çalışılmış. Doksan iki sayfalık bu kitap aslında çalışma niteliğinde tamamı buraya konmalıydı ama o zamanda kendimden birşeyler katmamış olurdum.

Eleştirmeye yönelirsek Weber’i ki o büyük insan ben kimim ki O’nu eleştirecek fakat eksik kaldığı veya belki de düşünemediği ya da benim bilmediğim yönleri vardı çalışmalarının. Sadece Almanya ve bulunduğu yerleri araştırdığını görüyoruz. Bu yönden birçok hata ya da eksik içinde olabilir ama bunu söylerken o dönemde ki sosyolojinin konumunu düşündüğümüzde bu mükemmel gözüküyor gözümüze. Kitap ayrıca tam bir bilgi yığını..


Weber, Max, Bürokrasi ve Otorite, 3.baskı, Adres yayınları, Ankara,2008


Bu da en ucuzundan satış bağlantısı;

Bürokrasi ve Otorite Max Weber

 

Hasan Yasin Türkyılmaz

Dijital stratejist, growth hacker, pazarlama ve reklam danışmanı, eğitmen, konuşmacı, yazar, kurucu ve yönetici -> @g4asw @hyturkyilmaz @funnelmate @growtholia @hereherethings @justnotcasual

Related Articles

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d blogcu bunu beğendi: