Disk’e bağlı Dev-Maden Sendikası ile yapılan, Toplumsal Hareketler dersi için 2011 Bahar finali için yapılmış bir çalışma. Hasan Yasin Türkyılmaz, Erkan Nane…

Kaynakça ve belgenin tamamını indirmek için;HYTurkyilmaz_ErkanNane_Dev_Maden_Sen_calismasi ‘na tıklayınız…


Sendikanın Bilgileri ve Tanımları

Sendika DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) ve ICEM (Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşler Sendikaları Federasyonu) üyesidir. Ankara’daki Genel Merkezi dışında Tavşanlı/Kütahya’da bir şubesi; Gökçesu/Mengen/Bolu, İzmir, Espiye/Giresun ve Koyulhisar/Sıvas’ta dört temsilciliği ve Lice/Diyarbakır’da bir irtibat bürosu bulunmaktadır. (dev-maden-sen, 2011)

Yönetim

DİSK DEV.MADEN-SEN’in yönetimi bir genel başkan, genel başkan vekili, sekreter ile 7 üyeden oluşmakta.(dev-maden-sen, 2011)

Amaç

İşçilerin sendikaya katılımı, mücadele etmeleri, maden ocaklarının sahiplerine karşı dayanışma, sendikal hak ihlallerine karşı direniş, işçilerin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, çalışma koşulları ve madenciliğe dair çalışmalar, özel sektöre karşı kendilerini koruma, örgütlenme ve sorunları ile mücadele gibi amaçları bulunmaktadır. Ek olarak; demokratik bir yapılanma, çapa ve mücadele içindeler. Demokrasi içinde mutlu bireyler oluşturma çabasındalar. Örgütlü toplum, demokratik baskı gücü ile mümkündür demekteler.(dev-maden-sen, 2011)

Genel olarak ise; işçi sağlığı, iş kazaları, iş yasaları, çevre ve madencilik, ekonomi içerikli yaygın eğitimler ile tüm maden işçilerine üyeleri olmasa bile eğitim vermekteler. Böylece bilgili ve bilinçli üyenin olmasını sağlamayı hedefliyorlar.

Etkinlikleri

Sendika 1980’e kadar 25 bin üyeye sahip olmuş ve sendikacılık faaliyetleri darbe ile engellenmiş ve ara verilmiş. 1992’de tekrar açılmış 2,5 milyon üyeye ulaşmış yalnız günümüzde 850bin üyeye sahiplermiş.

Toplumu ve üyeleri ilgilendiren; gündem, politika, eğitim ve faaliyetler ile ilgileniyorlarmış. Bu sayede bilinçlendirme sağlanıyormuş.

Sendika içinde; kutlamalar(Dünya Kadınlar Günü gibi), haksızlıklara karşı mitingler, kurultaylar, bölge toplantıları düzenlenmekteymiş. Kurultaylarda, bölge toplantılarında bir salon kullanılıyormuş. Aynı mecliste olduğu gibi; yönetim kurulu başta, yönetim kurulunun önünde kürsü, kürsünün karşısında da seslenilecek üyeler oluyormuş. Dev-maden-sen.org adlı siteleri üzerinden duyurular ile bilgilendirme yapıyorlarmış.Yurtiçi ve yurtdışındaki maden işçileri ile birlikteliğin sağlanması ile çalışmaktalarmış. Yoksulluk, kadın ve işsizlik üzerine çalışmalar ve araştırmalarda bulunmuşlar, raporlar sunmuşlar. (Akt. Kızılırmak, 2011)

Gözlem

Sözleşmeler bireysel akit ile bağlanmakta ve ücret asgari ücret düzeyini geçmemekte. Özel sektörde… Sosyal haklar kısıtlı, çalışma zamanı fazla, fazla mesaide normal yevmiye verilmekte, iş kazalarında yeterince önlem alınmamakta. Hatta ve hatta şirket kendisinin temin etmesi gereken çalışma araç-gereçlerini dahi temin etmemekte ve işçileri kendi ceplerinden ödeyerek elde etmekte. Sırf işlerini kaybetmemek adına bu tip haksıkzlıklara maruz kalmaktalar ve katlanmaktalar. Çaresiz kalmaları, şirketler için çok büyük bir avantaj. Greve gitmek ise her şekilde engellenmiş durumda.

Yurtdışındaki şirketler ise güvenliği, sosyal güvenliği, işçinin ücretlerini hükümetin yaptığı kısıtlama ve el koymalar dolayısıyla en üst düzeye çıkarmışlar. Hasta olan bir insan, bir yıl boyunca gelmese dahi her ay tam ücret alıyor. Dile getiren işçilerden birisi, “Bizden önceki nesillerin durumu çok kötüydü. Onlar bunun için mücadele etti.” diyerek kendi durumlarının mücadele ile gerçekleştiğini dile getirmekte ve sendikaların çocukların çalıştırılmasını da engellemede rol oynadığını söylemekte. Ama ülkemizde ise tam tersine yoksul ve hakkını savunamayan bu kesimin çocukları da bu işler de çalışmaya zorlanmakta.

Ama ülkemizde sendikaya bağlı olan, eğitimi olmayan işçi ve ailesi şirketçe hor görülmekte ve haksızlığa uğramaktalar. İşçi; yaşamını çalışırken kaybetse, geride kalan ailesine hiçbir yardım yapılmamakta.

Sendika üyelerinin haklarına sahip çıkabilmesi için, bilgilendirme, eğitim, dayanışmaya dahil olma, sendikaya katılma ile örgütlenme bilincini geliştirmekte.

İşçilerin en büyük sorunu; özelleşmiş madenlerin, işçilerin haklarını sömürmesi dolayısıyla haklarını kullanamaması, sağlıklarının sürekli tehlikede kalması, sosyal güvencelerinin sağlanamaması.

Vidyolarda da ifade edilen bu sorunlara ek olarak; demokratik bir Türkiye ve iş barışı, işçinin umudu için çalışmalara örgütlenme yolu ile sağlandığı dile getirilmekte.(Dev Maden Sen Belgeseli, 2010)

Sonuç olarak; Disk’e bağlı Dev-maden-sen demokratik özellikler gösteren, madencilerin örgütlenmesi ve dayanışması ile temel hakların savunulmasını sağlayarak, hakların korunmaması, sömürülme gibi durumların önüne geçme amacı gütmekte olan bir eski toplumsal hareket özelliği göstermektedir. Amaçları siyasi nitelik taşımaktadır. Devletin ve şirketlerin aldıkları karşısında bir baskı gücü oluşturmaktır.

 

Author

Dijital stratejist, growth hacker, pazarlama ve reklam danışmanı, eğitmen, konuşmacı, yazar, kurucu ve yönetici -> @g4asw @hyturkyilmaz @funnelmate @growtholia @hereherethings @justnotcasual

Write A Comment

Pinle!