Kitabın derleyen ve çevireni Zafer Cirhinlioğlu. Gündoğan Yayınları’ndan birinci basım ve 238 sayfa, sarı saman kağıtlar ile… Elimdeki kitabın tek sorunu 112 ile 129 sayfaları arasının olmaması.

Kitap, 1940-1970 civarına kadar geçen süre içerisinde bizden daha daha ileride olan Amerika’daki, Profesyonel Mesleklere yönelik olan tartışmalar, bilimsel makaleler ve teorilerin bir derlenmesinden ibaret. Neredeyse her makalenin ardında da kaynakça mevcut ama olmayan makaleler de var tabi.  Kitabın başındaki önsözde Cirhinlioğlu kitabın içeriğinden bahsederken profesyonel mesleklerin de tanımını yapıyor ve bütün kitabın özetini sunuyor açıkçası. Ama bu tüm kitabın okunmaması anlamına gelmemeli. Kitabın tamamı ele alındığında profesyonel meslekler ve tarihsel gelişimini, evreleri irdeleyip bir karşılaştırma yapar hale ya da en azından bir fikire sahip hale gelebiliyoruz. Profesyonellerin hakimiyet kurabilmesi üzerine tarihsel evreleri, profesyonellerin proleterleşmesi, profesyonelleşmeme hipotezi, tıp mesleği ve profesyoneller ile yönetici sınıf arasındaki ilişki ele alınmış.

Kitap ilk baskı olduğu için ve elden tekrar geçmediği için -belki elden geçmiş baskıları da vardır- bazı yerlerinde editörlük hatalar var. Kitabın başka da sorunu yok hem içerik için hem de fiziksel yönden.

Yararlı olması dileğiyle…

    Cirhinlioğlu, Zafer (1996). Meslekler ve Sosyoloji, Gündoğan Yayınları:Ankara

Bu da en ucuzundan satış bağlantısı;

Meslekler ve Sosyoloji Zafer Cirhinlioğlu

Author

Dijital stratejist, growth hacker, pazarlama ve reklam danışmanı, eğitmen, konuşmacı, yazar, kurucu ve yönetici -> @g4asw @hyturkyilmaz @funnelmate @growtholia @hereherethings @justnotcasual

Write A Comment

Pinle!