HTML5 hataları nasıl ayıklayacağının ve  nasıl tüm html elementlerini kullanıp kuralların kestiriminde bulunarak birlikte çalışabilirliği artırmakta ve geliştirme maliyetini azaltmayı hedeflemekte.

Yeni html5’in bazı özellikleri; ses, video, grafik, sunucu taraflı veri depolama ve interaktif belgeler için işlevler. Hatta nav, header, footer ve figure gibi elementler de içermekte.

HTML5 çalışma grupları AOL, Google, IBM, Microsoft, Mozilla, Nokia, Opera ve yüzlerce satıcıdır.

Not; HTML5 henüz bir W3C tavsiyesi değildir!

‘Yeni’ yazanlar HTML5’teki yeni elementlerdir.


Alfabetik olarak sıralanmış tüm HTML etiketleri, işte referans noktanız!;

 

EtiketlerTanımlar
<!–…–>bir yorum
<!DOCTYPE>belge tipi
<a>bir hiperlink anchor yani çapa ile bağlantı sağlanır sayfalar arasında
<abbr>bir kısaltma
<acronym>Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<address>bir adres elementi
<applet>Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<area>bir imaj haritasındaki bir alan
<article>Yenibir makale yani yazı alanı
<aside>Yenisayfa içeriğinin haricindeki bir içerik
<audio>Yenises içeriği
<b>kalın yazı
<base>bir sayfadaki tüm bağlantılar için temel url tanımı
<basefont>Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<bdo>yazı gösteriminin yönü
<big>Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<blockquote>bir uzun alıntılama
<body>body elementi
<br>bir tek, satır sonu
<button>bir basılacak buton
<canvas>Yenigrafikler
<caption>bir tablo başlığı
<center>Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<cite>minik alıntı
<code>bilgisayar kod yazıları için
<col>tablo kolonları yani sütunları için özellik
<colgroup>tablo sütunları grubu
<command>Yenibir emir butonu
<datalist>Yenibir açılır liste
<dd>bir tanım açıklaması
<del>silinmiş yazı
<details>Yenibir elementin detayları
<dfn>bir tanım terimi
<dir>Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<div>bir belgedeki bir bölüm
<dl>bir tanım listesi
<dt>bir tanım terimi
<em>vurgulanmış yazı
<embed>Yeniiçerik ya da eklenti gömmek için
<fieldset>bir ayarlı alan
<figcaption>Yenibir figure elementinin başlığı
<figure>Yenibir grup medya içeriği için ve onların başlıkları için
<font>Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<footer>Yenibir bölüm veya sayfadaki footer
<form>bir form
<frame>Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<frameset>Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<h1> to <h6>1’den 6’ya başlıklar, 6 en küçük vurgulusu 1 en büyük vurgulusu
<head>belgeye dair bilgiler
<header>Yenibir bölge veya sayfanın header bölgesi
<hgroup>Yenibir belgedeki bölgenin bilgisi
<hr>bir yatay çizgi
<html>bir html belgesi
<i>yatık yazı
<iframe>satır içi alt pencere
<img>bir resim
<input>bir giriş alanı
<ins>eklenen yazı
<keygen>Yenibir form için üretilmiş anahtar
<kbd>klavye yazısı
<label>bir form kontrolü için etiket
<legend>bir fieldset için başlık
<li>bir liste elemanı
<link>bir referansın kaynağı
<map>bir imaj haritası
<mark>Yeniişaretli yazı
<menu>bir menü listesi
<meta>meta bilgisi
<meter>Yeniönceden ayarlanmış aralıktaki ölçü
<nav>Yeninavigasyon linkleri
<noframes>Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<noscript>bir noscript bölgesi
<object>bir gömülü nesne
<ol>bir sıralı liste
<optgroup>bir seçenek grubu
<option>bir açılır listedeki seçenek
<output>Yeniçıktıların bazı türlerini tnaımlar
<p>bir paragraf
<param>bir nesne için prametre
<pre>öntanımlı yazı
<progress>Yenibir görevin sürecine dair
<q>kısa bir alıntı
<rp>Yeniruby kullanımında tarayıcı göstermediğinde gösterilecek yazı
<rt>Yeniruby bilgilendirmesi
<ruby>Yeniruby ek açıklaması
<s>yazının artık doğru olmadığını gösterir
<samp>örnek bilgisayar kodu
<script>bir script
<section>Yenibir bölge
<select>seçilebilir liste
<small>küçük yazı
<source>Yenimedya kaynakları
<span>belgedeki bir bölge
<strike>Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<strong>vurgulu yazı
<style>bir stil tanımlaması
<sub>indislenmiş yazı
<summary>Yenidetail elementinin header’ı
<sup>üstsimge yazı
<table>bir tablo
<tbody>bir tablo gövdesi
<td>bir tablo hücresi
<textarea>bir yazı alanı
<tfoot>bir tablo footer’ı
<th>bir tablo header’ı
<thead>bir tablo header’ı
<time>Yenibir tarih/zaman
<title>belge başlığı
<tr>bir tablo satırı
<tt>Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<u>Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<ul>bir sırasız liste
<var>bir değişken
<video>Yenibir video
<wbr>Yenibir satır sonu
<xmp>Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
Author

Dijital stratejist, growth hacker, pazarlama ve reklam danışmanı, eğitmen, konuşmacı, yazar, kurucu ve yönetici -> @g4asw @hyturkyilmaz @funnelmate @growtholia @hereherethings @justnotcasual

Write A Comment

Pinle!