HTML5 hataları nasıl ayıklayacağının ve  nasıl tüm html elementlerini kullanıp kuralların kestiriminde bulunarak birlikte çalışabilirliği artırmakta ve geliştirme maliyetini azaltmayı hedeflemekte.

Yeni html5’in bazı özellikleri; ses, video, grafik, sunucu taraflı veri depolama ve interaktif belgeler için işlevler. Hatta nav, header, footer ve figure gibi elementler de içermekte.

HTML5 çalışma grupları AOL, Google, IBM, Microsoft, Mozilla, Nokia, Opera ve yüzlerce satıcıdır.

Not; HTML5 henüz bir W3C tavsiyesi değildir!

‘Yeni’ yazanlar HTML5’teki yeni elementlerdir.


Alfabetik olarak sıralanmış tüm HTML etiketleri, işte referans noktanız!;

 

Etiketler Tanımlar
<!–…–> bir yorum
<!DOCTYPE> belge tipi
<a> bir hiperlink anchor yani çapa ile bağlantı sağlanır sayfalar arasında
<abbr> bir kısaltma
<acronym> Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<address> bir adres elementi
<applet> Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<area> bir imaj haritasındaki bir alan
<article>Yeni bir makale yani yazı alanı
<aside>Yeni sayfa içeriğinin haricindeki bir içerik
<audio>Yeni ses içeriği
<b> kalın yazı
<base> bir sayfadaki tüm bağlantılar için temel url tanımı
<basefont> Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<bdo> yazı gösteriminin yönü
<big> Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<blockquote> bir uzun alıntılama
<body> body elementi
<br> bir tek, satır sonu
<button> bir basılacak buton
<canvas>Yeni grafikler
<caption> bir tablo başlığı
<center> Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<cite> minik alıntı
<code> bilgisayar kod yazıları için
<col> tablo kolonları yani sütunları için özellik
<colgroup> tablo sütunları grubu
<command>Yeni bir emir butonu
<datalist>Yeni bir açılır liste
<dd> bir tanım açıklaması
<del> silinmiş yazı
<details>Yeni bir elementin detayları
<dfn> bir tanım terimi
<dir> Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<div> bir belgedeki bir bölüm
<dl> bir tanım listesi
<dt> bir tanım terimi
<em> vurgulanmış yazı
<embed>Yeni içerik ya da eklenti gömmek için
<fieldset> bir ayarlı alan
<figcaption>Yeni bir figure elementinin başlığı
<figure>Yeni bir grup medya içeriği için ve onların başlıkları için
<font> Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<footer>Yeni bir bölüm veya sayfadaki footer
<form> bir form
<frame> Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<frameset> Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<h1> to <h6> 1’den 6’ya başlıklar, 6 en küçük vurgulusu 1 en büyük vurgulusu
<head> belgeye dair bilgiler
<header>Yeni bir bölge veya sayfanın header bölgesi
<hgroup>Yeni bir belgedeki bölgenin bilgisi
<hr> bir yatay çizgi
<html> bir html belgesi
<i> yatık yazı
<iframe> satır içi alt pencere
<img> bir resim
<input> bir giriş alanı
<ins> eklenen yazı
<keygen>Yeni bir form için üretilmiş anahtar
<kbd> klavye yazısı
<label> bir form kontrolü için etiket
<legend> bir fieldset için başlık
<li> bir liste elemanı
<link> bir referansın kaynağı
<map> bir imaj haritası
<mark>Yeni işaretli yazı
<menu> bir menü listesi
<meta> meta bilgisi
<meter>Yeni önceden ayarlanmış aralıktaki ölçü
<nav>Yeni navigasyon linkleri
<noframes> Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<noscript> bir noscript bölgesi
<object> bir gömülü nesne
<ol> bir sıralı liste
<optgroup> bir seçenek grubu
<option> bir açılır listedeki seçenek
<output>Yeni çıktıların bazı türlerini tnaımlar
<p> bir paragraf
<param> bir nesne için prametre
<pre> öntanımlı yazı
<progress>Yeni bir görevin sürecine dair
<q> kısa bir alıntı
<rp>Yeni ruby kullanımında tarayıcı göstermediğinde gösterilecek yazı
<rt>Yeni ruby bilgilendirmesi
<ruby>Yeni ruby ek açıklaması
<s> yazının artık doğru olmadığını gösterir
<samp> örnek bilgisayar kodu
<script> bir script
<section>Yeni bir bölge
<select> seçilebilir liste
<small> küçük yazı
<source>Yeni medya kaynakları
<span> belgedeki bir bölge
<strike> Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<strong> vurgulu yazı
<style> bir stil tanımlaması
<sub> indislenmiş yazı
<summary>Yeni detail elementinin header’ı
<sup> üstsimge yazı
<table> bir tablo
<tbody> bir tablo gövdesi
<td> bir tablo hücresi
<textarea> bir yazı alanı
<tfoot> bir tablo footer’ı
<th> bir tablo header’ı
<thead> bir tablo header’ı
<time>Yeni bir tarih/zaman
<title> belge başlığı
<tr> bir tablo satırı
<tt> Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<u> Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
<ul> bir sırasız liste
<var> bir değişken
<video>Yeni bir video
<wbr>Yeni bir satır sonu
<xmp> Html5’te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.
Author

Dijital stratejist, growth hacker, pazarlama ve reklam danışmanı, eğitmen, konuşmacı, yazar, kurucu ve yönetici -> @g4asw @hyturkyilmaz @funnelmate @growtholia @hereherethings @justnotcasual

Yorum

Pinle!
%d blogcu bunu beğendi: