Tag

düsmanca saldırganlık

Browsing
Sosyoloji

Bir bireyin diğerlerine, kendisine ya da bir nesneye zarar vermek amacıyla yaptığı herhangi bir davranış sosyal psikolojide “saldırganlık” olarak tanımlanabilir.…

Pinle!