HTML 5 Dersleri – Bölüm 12 – Referans – HTML5(ve öncesi de dahil) Olay Özellikleri(event attributes)

Genel Olay Özellikleri HTML 4; tarayıcıda, olaylara tetikleme izni vermiştir, tıpkı bir elemente tıklayınca çalışan Javascript gibi. Javascript ve nesneye yönelik HTML de anlatacaklarım listesinde. Aşağıdaki genel olay özellikler HTML5 içerisinde olayların etkileşimde bulunmasını sağlamakta. Yeni : HTML5’teki yeni olay özellikleri. Window(pencere) Olay Özellikleri Window nesnesi için olay tetikleyicileri. <body> tag’ına uygulanırlar: Özellik Değer Tanım… Okumaya devam et HTML 5 Dersleri – Bölüm 12 – Referans – HTML5(ve öncesi de dahil) Olay Özellikleri(event attributes)