Genel Olay Özellikleri

HTML 4; tarayıcıda, olaylara tetikleme izni vermiştir, tıpkı bir elemente tıklayınca çalışan Javascript gibi.

Javascript ve nesneye yönelik HTML de anlatacaklarım listesinde.

Aşağıdaki genel olay özellikler HTML5 içerisinde olayların etkileşimde bulunmasını sağlamakta.

Yeni : HTML5’teki yeni olay özellikleri.


Window(pencere) Olay Özellikleri

Window nesnesi için olay tetikleyicileri.

<body> tag’ına uygulanırlar:

ÖzellikDeğerTanım
onafterprint  YeniscriptBelge basıldıktan sonra çalışır
onbeforeprint  YeniscriptBelge basılmadan önce çalışır
onbeforeonload  YeniscriptBelge yüklenmeden önce çalışır
onblurscriptPencere odaklanmasını kaybedince çalışır
onerror   YeniscriptBir hata gerçekleştiğinde çalışır
onfocusscriptPencereye odaklandığında çalışır
onhaschange  YeniscriptBelge değiştirildiğinde çalışır
onloadscriptBelge yüklendiğinde
onmessage  YeniscriptMesaj tetiklendiğinde
onoffline  YeniscriptBelge çevrimdışı olduğunda
ononline  YeniscriptBelge çevrimiçi olduğunda
onpagehide  YeniscriptPencere gizli olduğunda
onpageshow YeniscriptPencere görünür olduğunda
onpopstate  YeniscriptPencerenin tarihi değiştiğinde ya da durumu
onredo  YeniscriptBelge bir tekrar yapma işlemine sahne olduğunda
onresize  YeniscriptPencere yeniden boyutlandırıldığında
onstorage  YeniscriptBir belge yüklendiğinde
onundo  YeniscriptBelge bir geri alma işlemine sahne olduğunda
onunload  YeniscriptKullanıcı belgeden ayrılıncaForm Olayları

Bir HTML formu içerisinde olay tetiklenir.

Tüm HTML5 elementlerine uygulanır,fakat çoğu form elementlerine uygulanır:

ÖzellikDeğerTanım
onblurscript bir element odaklanmasını yitirdiğinde
onchangescriptbir elment değiştiğinde
oncontextmenu Yeniscript bir kaynak menu tetiklendiğinde
onfocusscript Bir elemente odaklanıldığında
onformchange Yeniscript Bir form değiştiğinde
onforminput Yeniscript Bir form kullanıcı veri girişi aldığında
oninput Yeniscript Bir element veri girişi aldığında
oninvalid Yeniscript Bir element doğru olmadığında (invalid)
onresetscript Bir form resetlendiğinde
HTML5 desteklemiyor
onselectscript Bir elment seçildiğinde
onsubmitscriptBir form onaylandığındaKlavye Olayları

Olaylar klavye ile tetiklenir.

Tüm HTML5 elementlerine uygulanır.

ÖzellikDeğerTanım
onkeydownscriptBir tuşa basıldığında
onkeypressscriptBasılı tutulduğunda
onkeyupscriptTuşa basma  serbest bırakıldığndaMouse(Fare) Olayları

Fare ve benzeri kullanıcı davranışları ile olay tetiklenir:

Tüm HTML5 etiketlerine uygulanır.

ÖzellikDeğerTanım
onclickscriptBir mouse tıkında çalışır
ondblclickscriptMouse çift tıklamasında çalışır
ondrag Yeniscript Bir element sürüklendiğinde
ondragend Yeniscript Sürükleme işleminin sonunda
ondragenter Yeniscript Sürüklenen bir element uygun bir hedef bölgeye bırakıldığında
ondragleave Yeniscript Bir element hedeflenmiş bırakma bölgesinden ayrıldığında
ondragover Yeniscript Uygun bırakma noktasının üzerindeyken
ondragstar Yeniscript Sürükleme işleminin başında
ondrop Yeniscript Sürüklenen element bırakılmaya başlandığında
onmousedownscriptBir fae butonu basıldığında
onmousemovescriptFare işaretçisi hareket ettiğinde
onmouseoutscriptBir elementin üzerinden fare işaretçisi çıkınca
onmouseoverscriptFare işaretçisi bir elmentin üzerindeyken
onmouseupscriptBir fare butonu bırakıldığında
onmousewheel Yeniscript Farenin tekeri yani scrollu hareket ettiğinde
onscroll Yeniscript Bir elementin kaydırma çubuğu hareket ettiğindeMedia Olayları

Video, imaj ve ses gibi medyalarca tetiklenir.

Tüm HTML5 elementlerine uygulanır, fakat çoğu medya için, ses gibi, gömülüler, imaj,nesne, ve video için:

ÖzellikDeğerTanım
onabortscript Bir olaydan çıkışta çalışır.
oncanplay YeniscriptMedya çalmaya başladığında çalışır fakat buffer(ön yükleme) için donabilir.
oncanplaythrough YeniscriptBuffer’dan dolayı donmadan başından sonuna kadar çalınca çalışır.
ondurationchange Yeniscript Medyanın uzunluğu değiştiğinde çalışır.
onemptied Yeniscript Aniden bir medya elementinin kaynağı boş olduğunda çalışır. (network hataları, yüklemedeki hatalar gibi…)
onended Yeniscript Medya sona ulaştığında çalışır.
onerror Yeniscript Bir elementin yüklenmesi sırasında hata gerçekleştiğinde.
onloadeddata YeniscriptMedya verisi yüklendiğinde çalışır.
onloadedmetadata YeniscriptMedya süreçleri ve verileri yüklendiğinde çalışır.
onloadstart YeniscriptMedya verilerini tarayıcı yüklemeye başladığında çalışır.
onpause Yeniscript Medya verisi durdurulduğunda çalışır.
onplay Yeniscript Medya verileri çalmaya başladığında çalışır.
onplaying Yeniscript Medya verileri çalmaya başlayıp devam ettiği süreçte çalışır.
onprogress Yeniscript Tarayıcı medya verilerini çekerken çalışır.
onratechange Yeniscript Medya verileri oynatma derecesi değiştiğinde çalışır.
onreadystatechange Yeniscript Hazır olma durumu değiştiğinde çalışır.
onseeked Yeniscript Bir medya elementinin özelliğini çıkarmaya çalışırken doğru olmaması durumunda durdurması
onseeking Yeniscript Bir medya elementinin özelliğini çıkarmaya çalışırken doğru olması durumunda ortaya çıkarmaya devam etmesi.
onstalled Yeniscript Mdya verisini çekerken yüklenme hatasında durdurma eylemini gerçekleştirmesi.
onsuspend YeniscriptTarayıcı medya verilerini çekmeye başladığında çalışır fakat daha öncesinde tümü çekilmiştir.
ontimeupdate YeniscriptMedyanın kendisinin çalma pozisyonu değiştirildiğinde çalışır.
onvolumechange YeniscriptMedyanın ses ayarı değiştiğinde hatta susturulduğunda çalışır.
onwaiting YeniscriptMedya çalışırken durdurulduğunda çalışır fakat tekrar çalıştırılmak üzere beklenir.


Author

Dijital stratejist, growth hacker, pazarlama ve reklam danışmanı, eğitmen, konuşmacı, yazar, kurucu ve yönetici -> @g4asw @hyturkyilmaz @funnelmate @growtholia @hereherethings @justnotcasual

Write A Comment

Pinle!