XHTML HTML’nin ve XML’in (EXtensible Markup Language)  karışımından oluşur.

XHTML; HTML 4.01’in tüm elementlerine dayanır, XML’in katı söz dizimini de içerir.


Neden/nedir XHTML?

İnternet üzerindeki çoğu sayfa düzgün olmayan yani kötü html’e sahiptir.

Bir tarayıcıda görüntülerken alttaki kodlar düzgün görüntülenecektir. (HTML kurallarına uymasa dahi):

<html>
<head>
<title>Bu düzensiz HTML</title>
<body>
<h1>düzensiz HTML
<p>Bu bir paragraf
</body>

XML bir işaretleme dili ve herşeyin düzgün işaretlenmesi gerekir ki bu tür belgelere de well-formed yani düzgün biçimli belgeler denir.

XML verileri tanımlamak için tasarlanmıştır, ve HTML verileri görüntülemek için.

Farklı firmalara ait tarayıcıların günümüz pazarında , kimisi bilgisayarlarda çalışmakta kimisi de mobil cihazlar gibi küçük cihazlarda çalışmakta. Son bahsettiğimizde herhangi bir güç ya da kaynak yoktur  düzensiz HTML’i düzeltecek.

Bununla birlikte -HTML ve XML’in birleşimi, W3C tarafından gelecek için ve şu an için en yararlı olan işaretleme dili olduğudur – XHTML.

HTML 4.01 standardından çok farklı değildir XHTML.

Sahibi olduğunuz HTML 4.01 bilgisi çok iyi bir başlangıç olur.

HTML 4.01’i bilmiyorsanız öğrenmek için buraya tıklayınız!

Ek olarak, artık html kodlorını küçük boy yazmalısınız ve kapanış etiketlerini unutmamalısınız.


Önemli farklılıklar:

 • XHTML elementleri düzgünce iç içe geçmiş olmalı
 • XHTML elementleri daima kapalı olmalı
 • XHTML elementleri küçük harflerle yazılmış olmalı
 • XHTML documentleri bir tane kök elemente sahip olmalı

Önceki derslerde bu kuralların hepsine değinmiştik. Onları incelemenizi öneririm daha detaylı bilgi için.

Daha fazla XHTML Sözdizimi kuralı

 • Özellikler de küçük boyda yazılmalı
 • Değerler tırnak işaretine sahip olmalı
 • Özellik kısıtlanmamalı mesela input içindeki checked yerine checked=”checked” gibi olmalı
 • XHTML belge tipini belirlemek zorunlu

Bir XHTML belgesi 3 ana elemente sahiptir:

 • DOCTYPE bildirimi ; en başa yazılır; Xhtml 1.0 Strict/transitional/framset
 • <head> bölgesi
 • <body> völümü

Bir html belgesini XHTML çevirmek için;

 • En başa doctype girersiniz; <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”
  “http://www.nefarkederki.com/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”> gibi
 • Herbir sayfanızdaki html etiketini <html xmlns=”http://www.nefarkederki.com/xhtml”> gibi xmlns eklersiniz,
 • Etiketlerdeki tüm karakterleri küçük boy hale getirirsiniz ve etiketlerin hepsini kapatırsınız özelliklerle beraber,
 • Bir yanlış olup olmadığını görmek için w3validator sitesinden kontrol edebilirsiniz.

 

Anlatacaklarım da burada bitiyor. Eğer unuttuğum birşey varsa ya da aklınıza takılan birşey alta yazmanız yeterli. Kolay gelsin

Author

Dijital stratejist, growth hacker, pazarlama ve reklam danışmanı, eğitmen, konuşmacı, yazar, kurucu ve yönetici -> @g4asw @hyturkyilmaz @funnelmate @growtholia @hereherethings @justnotcasual

Write A Comment

Pinle!