Top

HTML 5 Dersleri – Bölüm 1 – Tanıtım

HTML 5 Dersleri – Bölüm 1 – Tanıtım

HTML, XHTML ve HTML Dom ‘da yeni standart HTML 5 olacaktır. Bir önceki versiyon 1999’da çıkmıştır. O zamandan bu yana ise çok şey değişmiştir.

HTML5 hala bir değişim sürecinde. Bununla beraber çağdaş birçok tarayıcı bazı HTML5’e ait  standartları sunmakta.


HTML5, W3c(World Wide Web Konsorsiyumu) ile WHATWG(Web Hypertext Aplication Technology Worgking Group) ‘un ortak çalışmasının sonucu.

WHATWG web formları ve uygulamaları ile, W3C de XHTML 2.0 ile uğraşıyordu. 2006’da, yeni bir HTML versiyonunda birleşmeye karar verdiler.

Belirlenmiş bazı HTML5 kuralları;

 • Yeni özellikler HTML,CSS, DOM ve Javascript’e göre olmalı,
 • Harici eklentilere ihtiyaç azaltılmalı,
 • Daha iyi hata işleme,
 • Script’leme yerine daha fazla işaretleme,
 • HTML5 cihazlardan bağımsız olmalı,
 • Geliştirme süreci halk tarafından görünür kılınmalı

Yeni özellikler

 • Çizim için canvas elementi,
 • Medya gösterimi için video ve audio elementi,
 • Yerel çevrimdışı depolama için daha iyi destek,
 • İçerikler için yeni belirli elementler; article, footer, header, nav ve section gibi,
 • Yeni form kontrolleri; calendar, date, email, url, search gibi

Tarayıcı desteği

HTML5 henüz standart haline gelmedi ve tam destek sunmamakta tarayıcılar.

Fakat bilinen tüm tarayıcılar (Safari, Chrome, Firefox, Opera ve Internet Explorer) Son sürümlerine HTML5’in yeni özelliklerini eklemeye devam ediyorlar.

No Comments