Din

Solda İslam olur mu? İslamik kesim solcu olur mu?

by Hasan Yasin Türkyılmaz Aralık 12, 2010 Araştırma, Analiz ve Raporlama, İnceleme

Ülkemizde görmek bunu açıkçası imkansız. Çünkü soldaki insanın kandırıldığını, devleti(ki devlet de kutsaldır islamca) yıkıp hristiyanlığı getireceği öne sürülür. Bir

Read More

Toplum Sözleşmesi J.J. Rousseau (İncelemem)

by Hasan Yasin Türkyılmaz Ocak 29, 2010 Dijital pazarlama

Toplum Sözleşmesi J.J.Rousseau'nun eseri... Ali Timuçin'in çevirisiyle Bulut Yayınları'nın 2007 basımı... Rousseau, Cenevre doğumlu, Fransız kökenli bir protestan. Protestanlara yapılan baskı nedeniyle

Read More

Angels & Demons (Melekler ve Şeytanlar)

by Hasan Yasin Türkyılmaz Eylül 08, 2009 Dijital pazarlama

Tom Hanks, kendini katmadan rolünü yücelterek oynamakta ve yine harika oynamış dedirtti. Ne de olsa " Bir zamanlar askerdik"... Katoliklerin

Read More

Bryian Turner; Bilgi, Din ve İnanç

by Hasan Yasin Türkyılmaz Mayıs 25, 2009 Dijital pazarlama

Turner (1991), Foucault geleneğinde din ve sekülerleşmenin materyalist bir kuramını önerir. Dini inanışların içeriğinden çok etkileriyle ilgilenmesine rağmen, hem Durkheimin

Read More

Michel Foucault; Bilgi, Din ve İnanç

by Hasan Yasin Türkyılmaz Mayıs 24, 2009 Dijital pazarlama

Foucault, insan varlığını dil gibi çalışan bilgi biçimlerine -söylemlere- bağımlı olarak gören bir post-yapısalcıdır. Diller/söylemler bizim için gerçeğin tanımını yaparlar.

Read More

Kurumsal olarak Din

by Hasan Yasin Türkyılmaz Mayıs 11, 2009 Dijital pazarlama

Durkheim–> Kutsal varlıklarla ilgili her türlü ibadet ve inançlardan oluşan bir sistem. Din,kültürel bir olgudur,kurumdur. Zamandan zamana, kültürden kültüre değişir.

Read More