İnsanlar birbirlerini, yükleme olarak isimlendirilen süreç yoluyla davranışları açıklayarak anlamaya çalışırlar. Yüklemeler içsel veya dışsal olabilir. Bu konudaki bir kuram, yüklemelerin belirli bir davranış örüntüsünün belirginliğini, tutarlılığını ve yaygınlığını analiz ederek yapıldığını öne sürmektedir. Algıdaki yanlılıklar, kendi davranışlarımızı değerlendirirken çevresel etkenlere(dışsal güçlere), başkalarını değerlendirirken ise kişisel(içsel) güçlere aşırı ağırlık vermemize, temel yükleme hatasına, yol açabilir. Bunun tam tersini kendi davranışlarımızı açıklamaya çalıştığımızda görürüz. Savunucu yükleme, kendi davranışlarımızı özsaygımızı koruyacak bir şekilde açıklamamız yönünde bizi güdüler. Yani, başarılarımızı içsel etmenlere başarısızlıklarımızı ise dışsal etkenlere yükleme eğilimindeyizdir. Adil dünya denencesi başkalarının başına kötü şeyler geldiğinde bizi kurbanları suçlamaya yöneltebilir.

Author

Dijital stratejist, growth hacker, pazarlama ve reklam danışmanı, eğitmen, konuşmacı, yazar, kurucu ve yönetici -> @g4asw @hyturkyilmaz @funnelmate @growtholia @hereherethings @justnotcasual

Write A Comment

Pinle!