Top

Hasan Yasin TÜRKYILMAZ Dijital pazarlama uzmanı, growth hacker, dijital stratejist, eğitmen

Kullanılmış laptopların en iyisini bulmak
Öncelikle nasıl bir laptop almak istediğinizi kafanızda şekillendirmeniz gerekiyor. Piyasada bulunan MacBook Air ya da Dell’in Studio Hybrid’leri gibi en yeni laptoplardan birini mi arıyorsunuz yoksa daha makul laptoplar da ilginizi çekiyor mu? Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, yıl içinde satışı gerçekleşen en iyi laptopların bir listesine göz atmanız. Bu sayede listede yer alan bir laptopu ikinci el pazarında gördüğünüzde çok düşünmenize gerek kalmaz.

Nereden alınmalı?

Parmenides (doğumu aşağı yukarı 540 yılında), yalnız çığır kuran bir filozof değil, yurdu Elea’da devlet adamı, kanun koyucu olarak da önemli bir rol oynamış.Öğretisinde, Anaximenes, Xenophanes ve Pythagorasçılardan gelen etkiler var.Ama bunların yanında, büsbütün yeni olan bir çizgi de var onda: Dialektik’e,yani salt kavramlarla çalışmaya...

Elea Okulu
Antikçağ Yunan düşüncesinde Ksenofanes ve onu izleyenlerce geliştirilen öğreti…Kloplon’lu Ksenofanes, Hellen kentlerinde yetmiş yıl süren bir geziden sonra Napoli’nin güneyindeki Elea’ya yerleşmiştir. çok tanrıcılığa karşı tek tanrı polemiğini orada yapmış, Homeros’la Hesiodos’a karşı çıkarak Tanrı’nın birliğini ve değişmezliğini savunmuştur. Birlik ve değişmezlik düşünceleri üstüne kurulan Elea öğretisi, Ksenofanes’in öğrencisi Parmenides’le gerçekleşmiştir. Melissos, Zenon, Gorgias gibi düşünürlerin sürdürdükleri bu öğreti, antikçağ Yunan felsefesinin genel diyalektik yapısı içinde olumsuz yanı tutar. Deney dışı usçuluğu, değişmezliği, saltıklığı savunur. Elea’lı Zeon’un devimi çürütmek için ileri sürdüğü çıkmazlar da ünlüdür, bunlara Zenon çıkmazları denir. Bu çıkmazlar gerçekte kolaylıkla çözülebilecek yanıltmacalardır.

Pragmatizm Amerika’da Felsefe

Pragmatizm, XX. Yüzyıl eşiğinde, yeni dünyanın kendine özgü felsefesi olarak ortaya çıkıyordu.Amerikalı ünlü psikolog ve filozof WilliamJames (1842-1910) felsefesini en sistemli biçimde açıkladığı “pragmatizm” adlı kitabını 1907 de yayımladı. pragmatizm, XX. yüzyıl başında abd de ortaya çıkan felsefe akımları içinde en çok yandaş bulanıydı. bu akımın çıkış noktasını, geleneksel akademik felsefenin büyük bir bölümünün eleştirilerek benimsenmesi ve felsefeye bazı pratik amaçların sokulması çabaları oluşturmaktaydı.
Pragmatizm, ilkin 1870’lerin başında, Charles Sanders Peirce (1839-1914) tarafından bir “Felsefe yapma yöntemi” olarak geliştirilmişti. 1898 de William James pragmatizmi bir “hakikat kuramı” olarak yeniden formüle etti. Daha sonraları da John Dewey (1859-1952) ve F.C.S. Schiller (1867-1934) bunu geliştirip genişlettiler.

Evren : Araştırma bulgularının genellenebileceği herhangi bir bütün. (Örneğin, bir ton kömür, bir nehir gibi bir fabrika,bir okul,bir hastane, bir bölge, bir ülke, bir mahalle, bir köy veya bir kent) Örnekleme : Bir bütünün kendi içinden bir parçası ile temsil edilmesidir. (Örneğin 500 kişilik bir fabrikadan 50 kişi)(alıntı)...

KAFADAN İŞSİZİZ! Esin Alp, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER) 27 Aralık Cumartesi günü 12.30’da Ankara Güven Park’ta yaptıkları basın açıklamasıyla seslerini ilk kez duyurmaya çalıştılar. “Sosyoloji bölümünü bilerek-isteyerek seçen, aldığımız eğitimle ilgili ideallere sahip olan; ancak mezun olduktan sonra birtakım sorunlarla...